โปรโมชั่น / promotion

Shop

ทุกสาขา
1 - 31 May 2019
 • Special Discount 20% : All model
 • Special Discount 30% : Lunch jar & Food Jar
 • Special Discount 50% : SM-XC
 • Back to school
  : SP-JB06/08/10 = 1,199/1,229/1,299 baht
  : SC-MC60, SC-ZT45/60, SD-CAE50 = 699/849/899/1,199 baht
  : SJ-TG08/10 = 779/849 baht
 • Special price
  : SM-LA48, SM-LA60 = 699, 750 baht

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 May 2019
 • Special Discount 20% : All model
 • Special Discount 30% : Lunch jar & Food Jar
 • Special Discount 50% : SM-XC
 • Back to school
  : SP-JB06/08/10 = 1,199/1,229/1,299 baht
  : SC-MC60, SC-ZT45/60, SD-CAE50 = 699/849/899/1,199 baht
  : SJ-TG08/10 = 779/849 baht
 • Special price
  : SM-LA48, SM-LA60 = 699, 750 baht

รายชื่อร้านค้า

สาขาในกรุงเทพ
1 - 31 May 2019
 • Special Discount 20% : All model
 • Special Discount 30% : Lunch jar & Food Jar
 • Special Discount 50% : SM-XC
 • Back to school
  : SP-JB06/08/10 = 1,199/1,229/1,299 baht
  : SC-MC60, SC-ZT45/60, SD-CAE50 = 699/849/899/1,199 baht
  : SJ-TG08/10 = 779/849 baht
 • Special price
  : SM-LA48, SM-LA60 = 699, 750 baht
 • Bluport Hua Hin : All Item 30%
 • The Mall Korat : All Item 30%

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 May 2019
 • Special Discount 20% : All model
 • Special Discount 30% : Lunch jar & Food Jar
 • Special Discount 50% : SM-XC
 • Back to school
  : SP-JB06/08/10 = 1,199/1,229/1,299 baht
  : SC-MC60, SC-ZT45/60, SD-CAE50 = 699/849/899/1,199 baht
  : SJ-TG08/10 = 779/849 baht
 • Special price
  : SM-LA48, SM-LA60 = 699, 750 baht

1 - 31 May 2019
 • Special Discount 30% : All model
 • Special price : SM-AGE50 = 599 baht

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 May 2019
 • Special price
  : SM-KC36/48 = 655, 755 baht (Only at ISETAN)
 • Special Discount 20% : All model
 • Special Discount 30% : Lunch jar & Food Jar
 • Special Discount 50% : SM-XC
 • Back to school
  : SP-JB06/08/10 = 1,199/1,229/1,299 baht
  : SC-MC60, SC-ZT45/60, SD-CAE50 = 699/849/899/1,199 baht
  : SJ-TG08/10 = 779/849 baht
 • Special price
  : SM-LA48, SM-LA60 = 699, 750 baht

1 - 31 May 2019
 • Special Discount 20% : All model
 • Special Discount 30% : Lunch jar & Food Jar
 • Special Discount 50% : SM-XC
 • Back to school
  : SP-JB06/08/10 = 1,199/1,229/1,299 baht
  : SC-MC60, SC-ZT45/60, SD-CAE50 = 699/849/899/1,199 baht
  : SJ-TG08/10 = 779/849 baht
 • Special price
  : SM-LA48, SM-LA60 = 699, 750 baht

Home pro

1 - 31 May 2019
 • พบกระติกโซจิรูชิได้ที่ Homepro (แผนก Houseware) :
  Discount 40%
 • Homepro Sprcial Area : All 30 – 50%
  Plearnchit, Chaengwattana, Phra ram 2

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 May 2019
 • For kids discount 30% : SP-JA08, SC-ZT45, SC-ZT60

รายชื่อร้านค้า

SPECIAL EVENT

3 - 12 May 2019
 • Homepro Fair@ ศูนย์ประชุมและจัดเเสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
30 May – 12 Jun 2019
 • Limited Booth @ The Mall Thaphra (G FL.)
28 May- 1 Jun 2019
 • THAI-FEX 2019 @Impact Muangthong thani