NL-GAQ10T / NL-GAQ18T

NL-GAQ10T / NL-GAQ18T

Model No. NL-GAQ10T NL-GAQ18T
Weight 3.6 kg 4.6 kg
Unit Size 25.5 x 38 x 22(42.5*) cm 28 x 40.5 x 25.5(48.5*) cm
ปริมาณข้าวที่หุงได้สูงสุด (ถ้วยตวง) 5.5 ถ้วยตวง 10 ถ้วยตวง
แรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ 220V 50Hz
กําลังไฟ 610W 820W
กําลังไฟฟ้าขณะปรับอุณภูมิคงที่โดยเฉลี่ย 34Wh 41Wh
ระบบการทํางานของหม้อหุงข้าว แบบให้ความร้อนโดยตรง
ความยาวสายไฟ 1.2 m
Price 7,900 Baht 8,900 Baht

(*) เป็นความสูงเมื่อเปิดฝาด้านนอกออก

Rice Cooker