โปรโมชั่น / promotion

Online Shops

Robinson online

1 – 30 Jun 2020
 • Special price : Cool bottle 40%
 • Shock price : SD-BD20 = 1,199 baht
 • Special price : SM-AGE50 TD/AC = 499 baht
 • Special price : Landmark Thailand = 799 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, Mug: SM-TA36 DM, PA, BA, SM-NA48 DM,PA
 • Special Discount 30% : Other model
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!
 • Only at Robinson online : SM-SE48-RZ, BZ, NZ = 790 baht

รายชื่อร้านค้า

Shop

ทุกสาขา
1 – 30 Jun 2020
 • Only for Zojirushi shop member : SM-SE48AL, Landmark Thailand = 759 baht
 • Special price : Cool bottle 40%
 • Special price : SD-BD20 = 1,199 baht
 • Special price : SM-AGE50 TD/AC = 499 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS ,SV-GGK35 TR , SV-HA35 AX = 499 baht
 • Special for kids : SC-MC60 AZ,PZ= 699 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779,849 baht,
  SP-JB06/08/10 = 1,199/ 1,229/ 1,299 baht,
  SC-ZT45/60 = 849/899 baht,
  SD-CAE = 975 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55,
  Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA,
  SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
  Handy Pot
 • Special Discount 20-50% : Other model & Catering products
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถมข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!

รายชื่อร้านค้า

1 – 30 Jun 2020
 • Special price : Cool bottle 40%
 • Special price : SD-BD20 = 1,199 baht
 • Special price : SM-AGE50 TD/AC = 499 baht
 • Special price : Landmark = 799 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS ,SV-GGK35 TR , SV-HA35 AX = 499 baht
 • Special price : SM-SD48 PB
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55,
  Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA,
  SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
  Handy Pot
 • Special Discount 20% : Other model
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถมข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!

รายชื่อร้านค้า

สาขาในกรุงเทพ
1 – 30 Jun 2020
 • Special price : Cool bottle 40%
 • Special price : SD-BD20 = 1,199 baht
 • Special price : SM-AGE50 TD/AC = 499 baht
 • Special price : Landmark = 799 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS ,SV-GGK35 TR , SV-HA35 AX = 499 baht
 • Special for kids :  SC-MC60 AZ,PZ= 699 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779,849 baht,
  SP-JB06/08/10 = 1,199/ 1,229/ 1,299 baht,
  SC-ZT45/60 = 849/899 baht,
  SD-CAE = 975 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55,
  Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA,
  SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
  Handy Pot
 • Special Discount 20% : Other model & Catering products
 • Bluport Hua Hin : All Item 30%
 • The Mall Korat : All Item 30%
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!

รายชื่อร้านค้า

1 – 30 Jun 2020
 • Special price : Cool bottle 40%
 • Special price : SD-BD20 = 1,199 baht
 • Special price : SM-AGE50 TD/AC = 499 baht
 • Special price : Landmark = 799 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS ,SV-GGK35 TR , SV-HA35 AX = 499 baht
 • Special for kids :  SC-MC60 AZ,PZ= 699 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779,849 baht,
  SP-JB06/08/10 = 1,199/ 1,229/ 1,299 baht,
  SC-ZT45/60 = 849/899 baht,
  SD-CAE = 975 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55,
  Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA,
  SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
  Handy Pot
 • Special Discount 20% : Other model & Catering products
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!

1 – 30 Jun 2020
 • Only at Robinson: SM-SE48 NZ/BZ/RZ = 790 baht
 • Special Discount 30–50% Other model

รายชื่อร้านค้า

1 – 30 Jun 2020
 • Special price : Cool bottle 40%
 • Special price : SD-BD20 = 1,199 baht
 • Special price : SM-AGE50 TD/AC = 499 baht
 • Special price : Landmark = 799 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS ,SV-GGK35 TR , SV-HA35 AX = 499 baht
 • Special price : SW-EXE35 , SW-EXE50 = 849 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55,
  Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA,
  SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
  Handy Pot
 • Special Discount 20% : Other model
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถมข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!

1 – 30 Jun 2020
 • Special price : Cool bottle 40%
 • Special price : SD-BD20 = 1,199 baht
 • Special price : :SM-AGE50 TD/AC = 499 baht
 • Special price : Landmark = 799 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS ,SV-GGK35 TR , SV-HA35 AX = 499 baht
 • Special for kids : SC-MC60 AZ,PZ= 699 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779,849 baht,
  SP-JB06/08/10 = 1,199/ 1,229/ 1,299 baht,
  SC-ZT45/60 = 849/899 baht,
  SD-CAE = 975 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55,
  Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA,
  SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
  Handy Pot
 • Special Discount 20% : Other model & Catering products
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!

Home pro

1 – 30 Jun 2020
 • Discount 30-50 %

รายชื่อร้านค้า

1 – 30 Jun 2020
 • Discount 30-50 %

รายชื่อร้านค้า

1 – 30 Jun 2020
 • Special price : Land mark = 799 baht
 • Special price : SM-AGE50 TD/AC = 499 baht
 • Special Discount 30-50% : Other model

Sikarin Hospital branch
1 – 30 Jun 2020
 • Special Discount 30% : All model

SPECIAL EVENT

21 May – 3 June 2020
 • Cooking Show @ISETAN 4Fl
12,15-19 June 2020
 • Satit kaset school