โปรโมชั่น / promotion

Shop

ทุกสาขา
1 - 31 Jan 2020
 • Special Discount 50% : Cool bottles, SM-PB, SM-JE, SJ-TG AA, SC-MC WA/YA
 • Special price : SM-SE48-AL, Landmark SM-TA48SB = 990 baht
 • Special price : SM-TAE48SA, SM-LA48, SM-LB48 = 699 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS = 499 baht
 • Special price : Food Jar SW-EZE35, SW-EXE35/50 = 849 baht
 • Special price : SM-XC36,48,60 = 449,499,549 baht
 • Special Discount 40% : Handy pot
 • Children’s Day 50% : Kids bottle
 • Campaign Rice cooker หม้อหุงข้าวเก่า แลกหม้อโซจิรูชิใบหม่ รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 Jan 2020
 • Special Discount 50% : Cool bottles, SJ-TG AA, SC-MC WA/YA
 • Special Price : Special Landmark Thailand: SM-TA48SB = 990 Baht
 • Only CENTRAL : SM-NAE48SA = 639 Baht
 • Special price : SV-GGK35 PS, SV-GGK50 TR = 499, 599 baht
 • Special price : Food Jar SW-EZE35, SW-EXE35/50 = 849 Baht
 • Special price : SM-TAE48SA = 699 Baht
 • Special Discount 30% : All model
 • Campaign : Rice cooker หม้อหุงข้าวเก่า แลกหม้อโซจิรูชิใบหม่ รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท
  At CENTRAL 5 branches >> Chidlom, Rama 2, Bangna, Ladprao

รายชื่อร้านค้า

สาขาในกรุงเทพ
1 - 31 Jan 2020
 • Special Discount 50% : Cool bottles, SM-PB, SM-JE, SJ-TG AA, SC-MC WA/YA
 • Special price : Special Landmark Thailand: SM-TA48SB = 990 baht
 • Special Price : SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS = 499 baht
 • Special price : Food Jar SW-EZE35, SW-EXE35/50 = 849 baht
 • Special Discount 40% : Handy pot
 • Special Discount 30% : All Model
 • Bluport Hua Hin : All Item 30%
 • The Mall Korat : All Item 30%

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 Jan 2020
 • Special Discount 50% : Cool bottles, SM-PB, SM-JE, SJ-TG AA, SC-MC WA/YA
 • Special price : Special Landmark Thailand: SM-TA48SB = 990 baht
 • Special Price : SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS = 499 baht
 • Special price : Food Jar SW-EZE35, SW-EXE35/50 = 849 baht
 • Special Discount 40% : Handy pot
 • Special Discount 30% : All Model
 • At Siam Takashimaya Campaign : Rice cooker หม้อหุงข้าวเก่า แลกหม้อโซจิรูชิใบหม่ รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท

1 - 31 Jan 2020
 • Only at Robinson: SM-SE48 NZ/BZ/RZ = 990 baht
 • Special Discount 30% : All model

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 Jan 2020
 • Special Discount 50% : Cool bottles, SJ-TG AA, SC-MC WA/YA
 • Special Price : Special Landmark Thailand: SM-TA48SB = 990 Baht
 • Special price : Food Jar SW-EZE35, SW-EXE35/50 = 849 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS = 449 baht
 • Special price : SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special Discount 30% : All model
 • Children’s Day 50% : Kids bottle
 • Campaign : Campaign Rice cooker หม้อหุงข้าวเก่า แลกหม้อโซจิรูชิใบหม่ รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท

1 - 31 Jan 2020
 • Special Discount 50% : Cool bottles, SJ-TG AA, SC-MC WA/YA
 • Special Price : Special Landmark Thailand: SM-TA48SB = 990 Baht
 • Special price : Food Jar SW-EZE35, SW-EXE35/50 = 849 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS = 449 baht
 • Special price : SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special Discount 30% : All model
 • Children’s Day 50% : Kids bottle
 • Campaign : Campaign Rice cooker หม้อหุงข้าวเก่า แลกหม้อโซจิรูชิใบหม่ รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท

Home pro

1 - 31 Jan 2020
 • พบกระติกโซจิรูชิได้ที่ Homepro Discount 40%
 • Homepro Sprcial Area : 30 – 50%
  Ratchapruek

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 Jan 2020
 • For kids discount 30% : SP-JA08, SC-ZT45, SC-ZT60

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 Jan 2020
 • Special price : SM-TA48SB Landmark = 990 baht
 • Special price : SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special price : Food Jar SW-EZE35, SW-EXE35/50 = 849 baht
 • Special Discount 30% : All model

Sikarin Hospital branch
1 - 31 Jan 2020
 • Special Discount 30% : All model

SPECIAL EVENT

20 Dec 2019 – 31 Jan 2020
 • CAMPAINGE Rice cooker Old to New one
11 Jan 2020
 • Children day @ Shop, Tokyu, Siam Takashimaya
21 Jan 2020
 • Chinese New year @ Mixt Chatujak