โปรโมชั่น / promotion

Shop

ทุกสาขา
1 - 31 Dec 2019
 • Only at Zojirushi shop : SM-SE48-AL = 990 baht
 • Special price : SM-XC36/48/69 = 449/499/549 baht
 • Special Discount 50% : SJ-TG AA, SC-MC WA/YA, SM-XC, SM-PB
 • Special price : SM-TA48SB Landmark = 990 baht
 • Special price : SV-GGK35 PS = 499 baht
 • Special price : SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special Discount 30% : All model
 • Special Discount 20% : Catering product
 • Special Discount 40% : Only at Shop : Handy Pot
 • Promotion 12.12 : special SM-SE48AL = 750 THB(12 Dec), 799THB(13-15 DEC)
 • เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาท รับสแตมป์ 1 ดวง…สะสมครบ 10 ดวง แลกซื้อ SW-EXE35/50 ฟรี

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 Dec 2019
 • Special Price : SM-NAE48SA, SM-TAE48SA = 639,699 Baht
 • Special price : SM-AGE50 TD = 550 Baht
 • Special price : SV-GGK35 PS = 499 Baht
 • Special price : SV-GGK50 TR = 599 Baht
 • Special Discount 50% : SJ-TG AA, SC-MC WA/YA, SM-XC
 • Special Discount 30% : All model

รายชื่อร้านค้า

สาขาในกรุงเทพ
1 - 31 Dec 2019
 • Special price : SM-TA48SB Landmark = 990 baht
 • Special Price : SV-GR50 TD = 599 baht
 • Special Discount 50% : SJ-TG AA, SC-MC WA/YA
 • Special price : SV-GGK35 PS = 499 baht
 • Special price : SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special Discount 30% : All model
 • Special Discount 20% : Handy Pot
 • Bluport Hua Hin : All Item 30%
 • The Mall Korat : All Item 30%

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 Dec 2019
 • Special price : SM-TA48SB Landmark = 990 baht
 • Special Price : SV-GR50 TD = 599 baht
 • Special Discount 50% : SJ-TG AA, SC-MC WA/YA
 • Special price : SV-GGK35 PS = 499 baht
 • Special price : SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special Discount 30% : All model
 • Special Discount 20% : Handy Pot
 • Only at Siam Takashimaya: SM-SS48F = 990 baht

1 - 31 Dec 2019
 • Only at Robinson: SM-SE48 NZ/BZ/RZ = 990 baht
 • Special Discount 30% : All model

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 Dec 2019
 • Special Price : Landmark SM-TA48SB = 990 Baht
 • Special price : SV-GR50 TD = 599 baht
 • Special price : SM-XC36/48/69 = 449/499/549 baht
 • Special price : SM-JD36 = 499 baht
 • Special Discount 50% : SD-FA, SC-MC WA/YA, SJ-TG08,10 AA
 • Special price : SM-LA/LB48, SM-LA60 = 699, 750 baht
 • Special Discount 30% : All model

1 - 31 Dec 2019
 • Special Price : Landmark SM-TA48SB = 990 Baht
 • Special price : SV-GR50 TD = 599 baht
 • Special price : SM-JD36 = 499 baht
 • Special Discount 50% : SM-XC, SD-FA, SC-MC WA/YA, SJ-TG08,10 AA
 • Special price : SM-LA/LB48, SM-LA60 = 699, 750 baht
 • Special Discount 30% : All model

Home pro

1 - 31 Dec 2019
 • พบกระติกโซจิรูชิได้ที่ Homepro Discount 40%
 • Homepro Sprcial Area : 30 – 50%
  Lam Luk Ka, Rama 2, Chaengwattana

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 Dec 2019
 • For kids discount 30% : SP-JA08, SC-ZT45, SC-ZT60

รายชื่อร้านค้า

1 - 31 Dec 2019
 • Special Discount 50% : SM-XC36/48/60, SM-LA60
 • Special price : SM-LA48, SM-LB48 = 699 baht
 • Special price : SM-JD36 BA,NL = 499 baht
 • Special Discount 30% : All model

Sikarin Hospital branch
1 - 31 Dec 2019
 • Special Discount 20% : All model

SPECIAL EVENT

2 Dec 2019
 • Office Roadshow @ United Center
12 Dec 2019
 • Promotion 12.12 @Zojirushi Shop
13 - 15 Dec 2019
 • Central WOW weekend
16 Dec 2019
 • NEW Zojirushi Shop@Robinson Ladkrabang
3 - 8 Dec 2019
 • Special Area “NEW YEAR”@ Gateway Ekamai M.FL
26 Dec- 8 Jan 2019
 • Special Area The Mall Korat