โปรโมชั่น / promotion

Online Shops

Robinson online

1 – 30 Apr 2020
 • Special price : Tumbler SX-DN30/45/60 = 549/599/649 baht, SX-FSE45 = 749 Baht
 • Special price : SM-SE48-AL = 825 baht
 • Special price : Landmark Thailand = 990 baht
 • Special for kids : SC-MC60 AZ,PZ= 699 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779,849 baht,
  SP-JB06/08/10 = 1,199/ 1,229/ 1,299 baht,
  SC-ZT45/60 = 849/899 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779/849 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, Mug: SM-TA36 DM, PA, BA, SM-NA48 DM,PA
 • Special Discount 20% : Other model
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!
 • Only at Robinson online : SM-SE48 RZ BZ NZ = 790 baht

รายชื่อร้านค้า

Shop

ทุกสาขา
1 – 30 Apr 2020
 • Special price : Tumbler SX-DN30/45/60 = 549/599/649 baht, SX-FSE45 = 749 Baht
 • Special price : SM-SE48-AL = 825 baht
 • Special price : Ichimatsu Moyo series SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special price : Bottle with cup : SV-GGK35-PS,TR/ SV-HA35-AX = 499 baht
 • Special for kids : SC-MC60 AZ,PZ= 699 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779,849 baht,
  SP-JB06/08/10 = 1,199/ 1,229/ 1,299 baht,
  SC-ZT45/60 = 849/899 baht,
  SD-CAE = 975 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55, Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA, Handy Pot
 • Special Discount 40% : Mugs: SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
 • Special price : SM-XC36,48,60 = 449,499,549 baht
 • Special Discount 20% : Other model & Catering products
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถม กระติกอาหาร SW-EXE35 DB และข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!

รายชื่อร้านค้า

1 – 30 Apr 2020
 • Special price : Tumbler SX-DN30/45/60 = 549/599/649 baht, SX-FSE45 = 749 Baht
 • Special price : Ichimatsu Moyo series SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special price : Bottle with cup : SV-GGK35-PS,TR/ SV-HA35-AX = 499 baht
 • Special for kids : SC-MC60 AZ,PZ= 699 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779,849 baht,
  SP-JB06/08/10 = 1,199/ 1,229/ 1,299 baht,
  SC-ZT45/60 = 849/899 baht,
  SD-CAE = 975 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55, Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA, Handy Pot
 • Special Discount 40% : Mugs: SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
 • Special price : SM-XC36,48,60 = 449,499,549 baht
 • Special Discount 20% : Other model & Catering products
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถม กระติกอาหาร SW-EXE35 DB และข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!

รายชื่อร้านค้า

สาขาในกรุงเทพ
1 – 30 Apr 2020
 • Special price : Tumbler SX-DN30/45/60 = 549/599/649 baht, SX-FSE45 = 749 Baht
 • Special price : Ichimatsu Moyo series SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special price : Bottle with cup : SV-GGK35-PS,TR/ SV-HA35-AX = 499 baht
 • Special for kids : SC-MC60 AZ,PZ= 699 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779,849 baht,
  SP-JB06/08/10 = 1,199/ 1,229/ 1,299 baht,
  SC-ZT45/60 = 849/899 baht,
  SD-CAE = 975 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55, Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA, Handy Pot
 • Special Discount 40% : Mugs: SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
 • Special price : SM-XC36,48,60 = 449,499,549 baht
 • Special Discount 20% : Other model & Catering products
 • Bluport Hua Hin : All Item 30%
 • The Mall Korat : All Item 30%
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถม กระติกอาหาร SW-EXE35 DB และข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!

รายชื่อร้านค้า

1 – 30 Apr 2020
 • Special price : Tumbler SX-DN30/45/60 = 549/599/649 baht, SX-FSE45 = 749 Baht
 • Special price : Ichimatsu Moyo series SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special price : Bottle with cup : SV-GGK35-PS,TR/ SV-HA35-AX = 499 baht
 • Special for kids : SC-MC60 AZ,PZ= 699 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779,849 baht,
  SP-JB06/08/10 = 1,199/ 1,229/ 1,299 baht,
  SC-ZT45/60 = 849/899 baht,
  SD-CAE = 975 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55, Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA, Handy Pot
 • Special Discount 40% : Mugs: SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
 • Special price : SM-XC36,48,60 = 449,499,549 baht
 • Special Discount 20% : Other model & Catering products
 • At Siam Takashimaya : โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถม กระติกอาหาร SW-EXE35 DB และข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!

1 – 30 Apr 2020
 • Only at Robinson: SM-SE48 NZ/BZ/RZ = 790 baht
 • Special Discount 25% : All model

รายชื่อร้านค้า

1 – 30 Apr 2020
 • Special price : Tumbler SX-DN30/45/60 = 549/599/649 baht, SX-FSE45 = 749 Baht
 • Special price : Ichimatsu Moyo series SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special price : Bottle with cup : SV-GGK35-PS,TR/ SV-HA35-AX = 499 baht
 • Special for kids : SC-MC60 AZ,PZ= 699 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779,849 baht,
  SP-JB06/08/10 = 1,199/ 1,229/ 1,299 baht,
  SC-ZT45/60 = 849/899 baht,
  SD-CAE = 975 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55, Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA, Handy Pot
 • Special Discount 40% : Mugs: SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
 • Special price : SM-XC36,48,60 = 449,499,549 baht
 • Special Discount 20% : Other model & Catering products
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลดอีก 1,000 บาท แถมกระติกอาหาร SW-EXE35 DB และข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!(เฉพาะ Central 5 สาขา คือ ชิดลม, ปิ่นเกล้า, พระราม 2, บางนา, ลาดพร้าว)

1 – 30 Apr 2020
 • Special price : Tumbler SX-DN30/45/60 = 549/599/649 baht, SX-FSE45 = 749 Baht
 • Special price : Ichimatsu Moyo series SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special price : Bottle with cup : SV-GGK35-PS,TR/ SV-HA35-AX = 499 baht
 • Special for kids : SC-MC60 AZ,PZ= 699 baht,
  SJ-TG08/10 XA = 779,849 baht,
  SP-JB06/08/10 = 1,199/ 1,229/ 1,299 baht,
  SC-ZT45/60 = 849/899 baht,
  SD-CAE = 975 baht
 • Special Discount 50% : Food jar: SW-GCE36, SW-HAE55, Mug: SM-PB, SM-TA36 DM, PA, BA, SM-TA48 PA, Handy Pot
 • Special Discount 40% : Mugs: SM-NA36, 48 DM, PA/ SM-NA60 BA,DM
 • Special price : SM-XC36,48,60 = 449,499,549 baht
 • Special Discount 20% : Other model & Catering products
 • โปรโมชั่นซื้อหม้อหุงข้าว รับส่วนลด 1,000 บาท แถม กระติกอาหาร SW-EXE35 DB และข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟรี!!

Home pro

1 – 30 Apr 2020
 • Discount 30-50 %

รายชื่อร้านค้า

1 – 30 Apr 2020
 • For kids discount 30% : SP-JA08, SC-ZT45, SC-ZT60

รายชื่อร้านค้า

1 – 30 Apr 2020
 • Special price : SM-TA48SB Landmark = 990 baht
 • Special price : SM-TAE48SA = 699 baht
 • Special price : Food Jar SW-EZE35, SW-EXE35/50 = 849 baht
 • Special Discount 30% : All model

Sikarin Hospital branch
1 – 30 Apr 2020
 • Special Discount 30% : All model