ACTIVITIES

School Event 28 May 2018 @Satit Bangna

โซจิรูชิ มีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงณ์การลดการใช้ขวดพลาสติก และสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน โดยให้ตระหนักถึงปัญหาการสร้างขยะ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน ในประเทศญี่ปุ่น เด็กๆจะมีกระติกน้ำพกพาของตนเอง เพื่อนำน้ำดื่มสะอาดไปดื่มเองได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน หรือการทัศนศึกษา ในประเทศไทยเองก็เช่นกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครอบครัวรุ่นใหม่ จะหันมาใส่ใจความปลอดภัยในเครื่องดื่มและอาหาร และมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ย้อนกลับ
Page top
Facebook Messsenger